Hoitava viestintä – lääkärin ja potilaan keskinäisviestinnän vaikuttavuus Voidaanko hoidon laatua mitata hymiöillä

Harry Köhler, Päivi Rautava ja Ville Vuorinen

Duodecim-lehti 2017;133(8):735-41

Viestinnän merkitys lääkärin työssä tunnustetaan laajalti, mutta mitä tarkoittaa lääkärin hyvä viestintä potilaskohtaamisessa?

https://www.duodecimlehti.fi/duo13677