Kaikki myyvät!

Kaikki myyvät!

Mitä enemmän myymme, sitä enemmän asiakkaat hyötyvät on asiakaslähtöisyyden periaate.  Myynti on arvokasta ja hyödyllistä työtä.

Kaikki myyvät! Jokaisen työntekijän tulee tiedostaa oma roolinsa myyntiprosessissa ja asiakashyötyjen tuottajana.

Kaikki myyvät -toimintatapa parantaa työn tuottavuutta ja työelämän laatua.

Kaikki myyvät -toimintatavan käyttöönotolla ja kehittämistyöllä on saavutettu erittäin hyviä tuloksia.