Lääkäri viestii, potilas oppii

Harry Köhler, Päivi Rautava ja Ville Vuorinen

Duodecim-lehti 2018;134(21):2147-54

Viestintä on lääkärille hoidon työväline. Konstruktiivisen oppimisen näkökulman avulla tarkastelemme lääkärin viestintää ja sen vaikutusta potilaan ymmärrykseen ja voimaantumiseen.
Tutkimusote on laadullinen. Tutkimusta varten seurattiin kuuden erikoislääkärin ja 36 potilaan vastaanottokeskusteluja. Lisäksi lääkäreitä ja potilaita haastateltiin, potilaita myös viivästetysti. Viisi vastaanottokäyntiä otettiin tarkasteluun tapaustutkimuksena.
Useissa vastaanottotilanteissa tunnistettiin reflektio – konstruktio -malli: potilas reflektoi vastaanoton kokemuksia ja rakentaa itselleen toimintatavan, jolla tukee (tai on tukematta) hoitoa ja kuntoutumistaan. Tutkimusaineistossa kiinnittää huomiota se, että lääkäri voi muutamalla kysymyksellä tai potilaan elämän arjen näkökulmalla käynnistää potilaassa reflektoinnin, joka vaikuttaa hoitoon. Se voi olla lääkärille hoidon onnistumisen tärkeä apu, joskus jopa välttämätön edellytys. 

https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2018/21/duo14582