Palvelut

Vaikuttavan viestinnän tutkimus ja kehittäminen

– terveydenhuollon organisaatioissa ja potilastyössä

– työyhteisöissä

– johtamisessa

– asiakkuuksien hoidossa

Tutkin, sparraan, konsultoin ja valmennan.