Potilas on hoidon resurssi

Tiedepääkirjoitus, Lääkärilehti 11/2020

Harry Köhler, Jouko Lönnqvist

Terveydenhuollossa puhutaan kustannuspaineiden hallitsemisesta, jopa kustannusten leikkaamisesta. Selvä lisäresurssi on silloin se panos, jonka potilas ja hänen lähipiirinsä voivat antaa hoitoon. Lääkäri voi vaikuttaa siihen, minkälaisen roolin potilas ottaa hoidossaan.

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/potilas-on-hoidon-resurssi/