Viestiikö johto vaikuttavasti

Työssä. Lääkärilehti 23/2020

Harry Köhler, Ville Vuorinen, Päivi Rautava

Sellainen johtoryhmän päätös, jota organisaatio ei noudata, on hyödytön. 

Asiantuntijaorganisaatiossa on totuttu nojaamaan näyttöön perustuvaan ja riittäväksi katsottuun tietoon päätöksenteon perustana. Pelkkä tiedon jakaminen ei kuitenkaan aina riitä, jos halutaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin, prioriteetteihin, valintoihin ja toimintaan.

Tätä havainnollistaa koe, joka tehtiin yliopistosairaalan yhdessä klinikassa 

https://www.laakarilehti.fi/tyossa/tyossa/viestiiko-johto-vaikuttavasti/